Projectbegeleiding

Project

begeleiding

Het begeleiden van projecten vraagt om verheldering van de vraag, het inzichtelijk maken van de processtappen en het aanbrengen van structuur. We creëren gezamenlijk een beeld van wat er klaar is, als het klaar is. Het uitvoeren van een plan van aanpak is dan een leidraad bij het realiseren van het resultaat.

Al jarenlang begeleid ik met veel plezier projecten in het kader van het verbeteren van de dienstverlening en digitalisering.

Om u een indruk te geven van de projecten die ik (heb) begeleid bij overheden:

 • Project digitaliseren historische dossiers
 • Project digitaliseren personeelsdossiers
 • Invoeren zaakgericht werken in het sociaal domein;
 • Project upgrade zaaksysteem
 • Project leanen post en mail
 • Project aanbesteden nieuw VTH applicatie volgens de BVP methode
 • Project aanbesteden nieuwe website
 • Project implementeren e-formulieren in het sociaal domein
 • Project “vervanging” gemandateerd taakarchief bij een uitvoeringsdienst.
 • Project beheren en terugdringen schaduwarchieven.
 • Project overbrengen archiefverzameling naar het streekarchief.

“Een goede voorbereiding is het halve werk.”

review

De inzet van Nauta Intrant en specifiek van haar projectleider Sonja Zeeman heeft de afgelopen jaren meerdere lastige projecten tot een goed einde gebracht.

Vanuit ruime ervaring bij gemeenten, omgevingsdiensten en sociale werkvoorzieningen zijn grootschalige digitaliseringsprojecten geleid en hebben organisaties een startpositie gekregen met ontsloten en inzichtelijke dossiers.

De aanpak van projectleider Sonja Zeeman is daarbij ervaren als bijzonder plezierig én overtuigend, zonder overbodige franje. Daarnaast punctueel en inhoudelijk als het gaat om rapportages en het alert op de hoogte houden van de opdrachtgever.

Sonja’s diepe interesse in wat mensen drijft en motiveert maakt dat haar aanpak respectvol maar ook outputgericht is met achting voor eventueel tegengestelde belangen, die ze dan ook schijnbaar moeiteloos tot elkaar brengt.

Kortom een praktische veranderingsmanager, sterke projectleider en fijne collega om mee te werken.

 

Rick Spierings

Projectleider en programmamanager , Regionale Uitvoeringsdienst Friesland en RUD Noord-Holland Noord.

Interesse in een eventuele samenwerking?

Nauta Intrant

06 159 43 469
info@nautaintrant.nl
www.nautaintrant.nl

Privacy en Cookie Statement

ABN AMRO 60.40.71.647
IBAN NL54ABNA604071647
KvK 57942269
BTW NL 179631871B01

Social Media